Civilinė teisė

Teisės sritis nustatanti elgesio taisykles tarp fizinių ir juridinių asmenų.